Opatření dohledu probačního úředníka nad nezletilými

Title Alternative:Supervision Interventions in Juvenile Probation
dc.contributor.authorMozgová, Jaroslava
dc.date.accessioned2018-12-03T18:29:42Z
dc.date.available2018-12-03T18:29:42Z
dc.description.abstractBakalářská práce na téma Opatření dohledu probačního úředníka nad nezletilými měla za cíl vyhodnotit, v jakém prostředí vyrůstají nezletilí, kterým byl uložený dohled probačního úředníka. Teoretická část se zabývá osobností mladistvého z právního hlediska a z pohledu vývojové psychologie. Vysvětluje vybrané příčiny kriminálního chování u mladistvých a jejich možnosti potrestání, činnost Probační a mediační služby a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Empirická část bakalářské práce obsahuje výsledky provedeného výzkumu, které byli získané analýzou spisové dokumentace a rozhovorem s pracovnicí Probační a mediační služby. Stanovené výzkumné otázky jsou popsané a vyhodnocené v tabulkách a grafech.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to evaluate the environment in which juveniles imposed under the supervision of a probation officer grow up. The theoretical part addresses the character of minors from the perspective of evolutionary psychology as well as law. It explains the selected reasons for criminal behaviour of juveniles, possibilities of their punishment, including activities of the Probation and Mediation Service and Children's Social and Legal Protection Body. The empirical part of the thesis contains research results gained through the analyses of files and an interview with a Probation and Mediation Service officer. The research questions are described and evaluated in enclosed charts and tables.en
dc.identifier.signatureV 67/16 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60168
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbiskriminalita mládežecs
dc.subject.verbisvývoj dítětecs
dc.subject.verbisprobacecs
dc.subject.verbisjuvenile delinquencyen
dc.subject.verbischild developmenten
dc.subject.verbisprobationen
dc.titleOpatření dohledu probačního úředníka nad nezletilýmics
dc.title.alternativeSupervision Interventions in Juvenile Probationen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06489615
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:51:22cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Sociální práce a penitenciární péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
13.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
335.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_06716_Pb.pdf
Size:
2.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP