Prevence specifických poruch učení u předškolních dětí

Title Alternative:Prevention of Specific Learning Disabilities in Preschool Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce pojednává o specifických poruchách učení a jejich prevenci z různých úhlů pohledu. Téma je zpracováno zejména s ohledem na roli rodičů předškolních dětí a jejich informovanosti o daném problému. Prevence specifických poruch učení úzce souvisí s mírou informovanosti a osvěty, a proto byl v rámci bakalářské práce proveden výzkum na toto téma mezi rodiči předškolních dětí. Cílem bylo zjistit a zhodnotit míru jejich informovanosti a navrhnout možné formy řešení.
The bachelor´s thesis deals with different aspects of specific learning disabilities and their prevention. The topic is analysed focusing mainly to the role of parents of pre-school children and their knowledge of the problem. Prevention of the specific learning disabilities is closely connected to the level of knowledge and public awareness; the thesis therefore includes a research of the knowledge among pre-school children´s parents. The aim of the thesis was to evaluate this knowledge and propose potential solutions.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN