Program Janitor - cvičebnice GIS pro školy

Title Alternative:The Janitor software - the Excercise book GIS pro školy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému Janitor a posouzení možnosti využití jeho aplikací při výuce zeměpisu na základní a střední škole. Součástí práce je soubor deseti cvičení navržených pro vybrané aplikace Janitoru - JanMap a JanDat. Ta jsou doplněna o pracovní listy, metodické pokyny pro učitele a data, jež jsou potřebná k jejich vypracování. Nedílnou součástí této práce je praktické ověření vybraných cvičení a zhodnocení zjištěných výsledků.
This diploma thesis analyses system Janitor and considers its utilization within geography lessons at elementary and high schools. One part of this work contains a file of ten exercises which were created for selected applications of the system - JanMap and JanDat. These exercises are complemented with work sheets containing methodological guidelines for teachers and the data required for correct elaboration. What we can not miss in the work is the verification of the selected exercises and the evaluation of their results.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD, 1 soubor cvičení pro systém Janitor, 1 metodická příručka k souboru cvičení pro systém Janitor; rozsah: 101 s.
Subject(s)
gis, janitor, metodika pro učitele, cvičení, Bloomova taxonomie, výuka, gis, janitor, methodological quidelines for teachers, exercises, Bloom's taxology, education
Citation
ISSN
ISBN