Zemědělské pojištění v ČR

Title Alternative:AGRICULTURAL INSURANCE IN THE CR
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work inquires into agricultural insurance, into its evolution and present products on the Czech market. First I talk about history of the agricultural insurance risks in the our country. After it I describe about present situation on the market in the Czech Republic in more detail. I paint and make with products of insurance companies, which offer the agricultural insurance. Further I mention about agricultural production support from government of The Czech Republic. The support may be realize by ministry of Agriculture and PGRLF (The Subsidy and Guarantee Agricultural and Forests Fund) In the last part of this work I devote to model´s examples insurance of production animal´s and insurance of fruits. I paint terms of an insurance contract, which are necessary to knot for conclude insurance contract. To example´s model I show data about sum of insurance rate and probable evolution in the future.
Tato práce se zabývá zemědělským pojištěním, jeho vývojem a současnými produkty na českém trhu. Nejprve se věnuji historii pojištění zemědělských rizik na našem území. Poté podrobněji popisuji současnou situaci na trhu v České republice. Popisuji a seznamuji s produkty pojišťoven, které zemědělské pojištění nabízejí. Dále se zmiňuji o podpoře zemědělské výroby ze strany státu. Podpora může být prostřednictvím ministerstva zemědělství a PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). V závěrečné části této práce se věnuji modelovým příkladům pojištění hospodářských zvířat a pojištění plodin. Popisuji náležitosti, které je nutné znát k uzavření pojistné smlouvy. K příkladům uvádím i výši pojistného a předpokládaný vývoj do budoucna.
Description
katedra: KPO; přílohy: CD; rozsah: DP - 84 stran, Přílohy - 8 str
Subject(s)
insurance company, insured, insurance contract, insurance conditions, agricultural insurance risks, insurance of fruits, insurance of production animal´s, agricultural insurance, agricultural production support, ministry of agriculture, pojišťovna, pojištěný, pojistná smlouva, pojistné podmínky, pojištění zemědělských zirik, pojištění plodin, pojištění hospodářských zvířat, zemědělské pojištění, podpora zemědělské výroby, ministerstva zemědělství
Citation
ISSN
ISBN