Analýza systému kontroly při výrobě žinylkových skaných přízí

Title Alternative:Analysis of the quality control system in chenille folded yarn manufacture
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem této bakalářské práce je analýza systému kontroly kvality při výrobě žinylkových skaných přízí. První část představuje žinylkovou přízi jako produkt, kde se dále definují jednotlivé druhy těchto přízí. Popisem žinylkového stroje se práce dostává až k hlavnímu bodu této části práce, a to k postupu výroby žinylkové skané příze a jejího soukání. Následující část je zaměřena na systém kontroly žinylkové skané příze. Je zde zahrnuto názvosloví a definice vzhledových vad přízí. Dále práce popisuje kontrolu jakosti přízí mezi něž patří vizuální kontrola, údržba, váhové zkoušky a měřením zákrutů přízí. Následně se tato část práce zabývá reklamacemi žinylkových přízí. Třetí závěrečná (praktická) část rozebírá samotné měření, jež je hlavním bodem této práce. Je zaměřena na zkoumání vad přízí na základě pokusů, kde byla zjišťována homogenita výšky vlasů. Cílem bylo nalézt co nejefektivnější ústrojí, kterým je možné zjišťovat jakékoli vady, jež se vyskytují na žinylkových skaných přízích.
Subject of this bachelor work is analysis of the quality control system in chenille folded yarn manufacture. The first part focus on chenille yarn as on product, where are defined each kinds of these yarn. Description of machine introduces the main area of this part, which is chenille yarn processing. Following part focuses on quality control system in chenille folded yarn manufacture. This includes terminology and definitions of appearance defects. Than work describes principle of yarn quality control, which includes visual control, maintenance, weight control and yarn twists measurement. Work proceeds with chenille folded yarn complaint procedure. The third and ending (practical) part includes itself measuring, which is the main part of this work. It focuses on yarn defects research based on tests, where homogeneity of pile height is recognize. The goal was to find the most effective device, which is able to recognize all kinds of defects, which occurs on chenille folded yarn.
Description
katedra: KHT; přílohy: CD ROM; rozsah: 50 s.
Subject(s)
žinylková příze, kontrola jakosti, reklamace, regulační diagram, chenille yarn, quality control, reclamation, control chart
Citation
ISSN
ISBN