Vliv speciálních finálních úprav na tvarovou stálost košilovin

Title Alternative:The influence of special final treatment on dimensional stability of shirting
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem speciálních finálních úprav na tvarovou stálost košilovin. Cílem je zkoumání anizotropie ohybové tuhosti textilií a splývavosti. Měření bylo provedeno na společenských košilovinách s nemačkavou a nežehlivou úpravou. Měření ohybové tuhosti kruhových vzorků bylo provedeno pomocí přístroje TH-7, dynamická splývavost byla hodnocena na přístroji DMLF ve spolupráci s doc. Ing. Ludmilou Fridrichovou, Ph.D. z KHT. Anizotropní chování ohybové tuhosti bylo znázorněno pomocí polárních diagramů a experimentálně získané průměrné hodnoty ohybové tuhosti pak byly porovnány ve třech hlavních směrech - v osnově, v útku a v diagonálním směru. Splývavost byla zkoumána z hlediska plochy průmětu splývající textilie, počtu laloků a koeficientu splývavosti. Následně byly na základě získaných experimentálních dat ustanoveny závěry, které jsou obsaženy v kapitole ''Výsledky a diskuze''.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN