SKLO V INTERIÉRU - INTERIÉROVÝ DOPLNĚK

Title Alternative:GLASS IN THE INTERIOR - INTERIOR ACCESSORY
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V mé bakalářské práci jsem se zabývala závěsnými skleněnými objekty a mísami vytvořenými technikou spékání skla. Téma ,,Sklo v interiéru - interiérový doplněk`` jsem zpracovala tak, aby odpovídalo specifickým parametrům moderního abstraktního umění. Hlavní měrou jsem čerpala z odkazů přírody, která disponuje neuvěřitelnou škálou těch nejrozmanitějších tvarů. Závěsné objekty jsou koncipovány tak, aby plnily nejen funkci dekorační, ale zároveň také poutaly pozornost v prostorném, dobře prosvětleném moderním interiéru. Mísy mohou sloužit nejen jako zajímavá dekorace, ale lze je bez jakýchkoliv problémů užít i z pohledu tradičně praktického. Sestava působí jako kompaktní celek, ale jednotlivé objekty se dají zároveň použít i samostatně. Úvodem má práce pojednává o historii skla jako takové, na kterou navazuje část věnovaná designu. Dále se pak zaobírám tématy technologie fusingu, lehání skla a v poslední části samotnou tvůrčí inspirací a vlastním zpracováním bakalářské práce. Vše je pak doplněno přílohou obsahující patřičnou fotografickou dokumentaci.
In thesis statement I have studied hanging glass objects and bowls produced with the oven-technique. The theme ``Glass in the interior interior accessory{\crq}q I designed in such a way so it fulfills all the criteria of modern abstract design. I got my inspiration from nature around me which is very rich in accidence. Hanging objects are conceived in a way that it fulfills the function as decoration, to lure attention and enlightens of modern interior. Moreover, the bowls aren{\crq}t only designed for decoration, one can use them also practically. The objects are to be seen together as one interior collection, however, they can be used separately. The first part of the thesis gives an insight on the history of glass. Afterwards, an explanation is given about the design of abstract art. The following chapters are about inspiration, the technology of Fusing, the laying of glass and finally my own production of glass for the thesis statement. In the appendix one can find photographs which support the thesis statement.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 37 s.
Subject(s)
spékané sklo, lehané sklo, závěsný objekt, mísa, péte de verre, fused glass, hanging object, bowl
Citation
ISSN
ISBN