Intenzita pohybového zatížení při zápase v badmintonu

Title Alternative:The intensity of physical effort in the match of badminton
Abstract
Cílem práce bylo porovnat intenzitu pohybového zatížení tří skupin hráčů badmintonu ve věku 18 - 42 let. Skupiny byly rozděleny na rekreační, krajskou a ligovou úroveň. Na základě naměřených dat srdeční frekvence byla vypočítána průměrná srdeční frekvence a její procentuální zastoupení v jednotlivých zónách intenzity zatížení. Měření bylo provedeno za pomoci monitoru srdeční frekvence typu sporttester od firmy Polar (RS800CX) během modelového singlového zápasu na 2 hrané sety do 21 bodů. Nejnižší průměrná hodnota srdeční frekvence 154,5 tep. min-1 (s = 8,46) byla zjištěna u hráčů rekreační úrovně, ve druhé skupině hráčů hrajících na krajské a ligové úrovni byla naměřena shodná průměrná srdeční frekvence a to 168,5 tep. min -1. Rozdíl mezi těmito soubory byl pouze ve směrodatné odchylce, která u hráčů na krajské úrovni byla 6,77 a u hráčů hrající na nejvyšší úrovni byla 11,36. Trénování hráči (soubor K, L) strávili více času ve vyšších zónách intenzity zatížení než hráči rekreační (soubor R). Hráči souboru R se nejvíce pohybovali v Z2 a to konkrétně 46,3 % času a v Z3 strávili 41,6 % času, kdežto hráči souboru K a L se nejvíce pohybovali v Z1 a Z2. Hráči na krajské úrovni v Z1 strávili 46,3 % a v Z2 38,5 % celkového času zápasu. Hráči na ligové úrovni se pohybovali v Z1 43,2 % času a v Z2 41,3 % celkového času. Všechny soubory hráčů se pohybovaly při hře zejména v prvních třech zónách, to znamená nad 70 % tepového rozpětí. Hra badminton probíhá ve střední až vysoké intenzitě zátěže. Podíl aerobního a anaerobního pásma v souboru R oproti souboru K a L se významně liší. Soubor R se vyskytoval průměrně v aerobním pásmu 94,31 % času a v anaerobním pásmu pouhých 4,91 %. Soubor K strávil průměrně v aerobním pásmu 52,77 % času a v anaerobním 46,28 %. Soubor L hrál průměrně 55,9 % v aerobním pásmu a 43,2 % v anaerobním pásmu. Z porovnání badmintonu s ostatními raketovými sporty vyplývá, že při hře badmintonu je nejvyšší průměrná tepová frekvence ve všech skupinách hráčů.
The goal of this diploma thesis was to compare motion load intensity of three groups of badminton player in the 18 - 42 age range. These groups represented three skill levels: the recreational, regional and league. Based on the results, the average heart rate and its percentual representation in single zones of intensity loads was calculated. Measuring was conducted using the sport-tester by the Polar company (more specifically RS800CX) during the model 2-set matches which were played up to 21 points.The lowest average heart rate 154,5 beat min-1 (s = 8,46) was found among the players of recreational group. In other groups (regional and league) the identical heart rate 168,5 beat min-1 was measured. The difference between those was only in standard deviation, which was in the regional group 6,77 and in the league skill group 11,36. The trained players (regional and league) spent more time in the higher zones of intensity load than the recreational players. The recreational players spent most of the time in the 2nd zone (42,3 % of time) and in the 3rd zone (41,6 % of time), whereas the reagional and league players in the first two zones of intensity load. The regional players spent most time in 1st zone (46,3 %) and in the 2nd zone (38,5 %). All groups of players spent time in the first three zones which means the range of 70 %. Badminton is played from the middle to the higher intensity load. The proportion of aerobic and anaerobic area in recreational and trained player's group differs significantly. The recreational players spent on the average 94,31 % of time in aerobic area and only 4,91 % in anaerobic area. The reagional players, on the other hand, spent 52,77 % in aerobic area and 46,28 % in anaerobic area. The results of league players were quite similar to regional players. They spent on average 55,9 % in aerobic area and 43,2 % in anaerobic area. The comparison of badminton with other rocket sports showed that while playing badminton there is the highest average heart rate in the all groups of players.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN