Ekologické ubytování v České republice

Title Alternative:Ecological Accommodation in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this work is to describe ecological accomodation in the Czech Republic and to describe conditions and process that lead to successfull ecolabeling acquirement. Very interesting is a part about ecological hotel term identification on the example of first ecological hotel Adalbert. Following part analyzes the acquire severity and acquire rate of ecolabeling of each of the 10 certified subjects by means of questionnary. The questionnary was made to determine financial and technical severity of acquiring the certification for accomodation facilities. The next part of work is to determine what factors lead the accomodation facilities obtained an ecolabeling, if the ecological hotel is advantage above the market and if certification lead to increased numbers of customers or to cost savings. Next analysis is focused on the knowledge and consumer awareness of ecolabeling, if the clients know that the ecolabeling exists and what do they mean of this term. At the end, the background and recommendation for ecolabel acquiring for one subject is made and it is on the basis of results of both analysis.
Tato práce popisuje jednotlivá ekologická ubytovací zařízení v České republice a také podmínky a postup k úspěšnému získání ekoznačení. Velmi zajímavou částí je seznámení s pojmem ekologický hotel na konkrétním subjektu, kterým je první ekologický hotel Adalbert. Následující část analyzuje dotazníkovým šetřením náročnost a úspěšnost získání ekoznačení u všech deseti již certifikovaných ubytovacích zařízení. Dotazník byl sestaven s cílem zjistit finanční a technickou náročnost získání certifikace pro jednotlivá ubytovací zařízení. Dále se práce zabývá otázkou, co je vedlo certifikaci, jestli je ekologický chod hotelu výhoda na trhu a zda certifikace přispěla ke zvýšení počtu zákazníků či finanční úspoře. Druhá analýza je zaměřena na znalost a informovanost o ekoznačení z pohledu běžných klientů, zda vůbec ví, že ekologická ubytovací zařízení existují a co si pod tímto pojmem představují. V závěru jsou vypracovány podklady a doporučení k získání ekoznačení pro konkrétní subjekt. Při vypracování doporučení je přihlédnuto k výsledkům obou analýz.
Description
katedra: KPE; rozsah: 90
Subject(s)
corporate social responsibility, eco-accommodation, eco labeling, enterprise innovation, environmental level, environmentální rovina, ekologické ubytovací zařízení, ekoznačení, inovace podniku, společenská odpovědnost firem
Citation
ISSN
ISBN