Analýza financování a hospodaření Mateřské školy "Beruška" (příspěvkové organizace)

Title Alternative:Analysis of financing and economic activity of the Kindergarten "Beruška" (semi-budgetary organization)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Diploma thesis deals with financing and management of semi-budgetary organizations that are working in the education sector and that are set up by local government units. The thesis also includes a description of the current regional education´s financing system and the planned reform is briefly outlined. Information stated in the literature search is consequently confronted with the facts identified in a concrete semi-budgetary organization, operating in the preschool education, which is the kindergarten "Beruška". The supporting part is an analysis of the kindergarten´s financing and economic activity over the period 2007-2011. The analysis had to be modified owing to semi-budgetary organization´s specifics and changes in accounting methods. The main contribution lies in a draft that suggests extension of complementary activities. The draft contains cost calculation and the evaluation of economic benefits.
Diplomová práce se zabývá specifiky ve financování a hospodaření příspěvkových organizací působících v odvětví vzdělávání, zřízených územními samosprávnými celky. Součástí je rozbor stávajícího systému financování krajského a obecního školství a stručně je nastíněna plánovaná reforma tohoto systému. Informace uvedené v literární rešerši jsou následně konfrontovány se skutečnostmi, zjištěnými v konkrétní příspěvkové organizaci působící v oblasti předškolního vzdělávání, a to v Mateřské škole "Beruška". Nosnou část práce představuje analýza hospodaření této školy v období 2007-2011, jíţ bylo nutné s ohledem na specifika příspěvkové organizace a změny účetní metodiky modifikovat. Hlavní přínos práce pak spočívá v návrzích na rozšíření doplňkových činností školy. Součástí návrhů jsou kalkulace nákladů a zhodnocení ekonomického přínosu pro školu.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 105 s.
Subject(s)
autarchy, complementary activity, financial analysis, cost calculation, normative financing, operating grant, semi-budgetary organization, regional education, budget, local government unit, autarkie, doplňková činnost, finanční analýza, kalkulace nákladů, normativní financování, provozní dotace, příspěvková organizace, regionální školství, rozpočet, územně samosprávný celek
Citation
ISSN
ISBN