Drogy na základní škole

Title Alternative:Drugs on primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work deals with the relation of young people to drugs. It was focused on the consumption of tobacco, alcohol and other drugs by higher grade primary schools pupils. The work was divided to in two parts, a theoretical part and a practical part. In the theoretical part were given general information about drugs, their description, history and the possibilities of dependency rise. The practical part of the work follows the complex of problems in the theoretical part. The investigation was focused on learning altitudes of the pupils from the basic primary school to cigarettes, alcohol and other drugs. The aim of this study was to find out range of the consumption of drugs by children between 12 - 15 years.
Práce se zabývala vztahem mládeže k drogám. Byla zaměřena na užívání tabáku, alkoholu a jiných drog mezi žáky nejvyšších ročníků základních škol. Práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly uvedeny obecné informace o drogách, jejich popis, historii a možnosti vzniku závislostí na nich. Byly zde také krátce popsány stupně protidrogové prevence. Praktická část navazovala na problematiku zpracovávanou v části teoretické. Průzkum byl zaměřen na zmapování postojů žáků základních škol k cigaretám, alkoholu a ostatním drogám. Cílem výzkumu bylo zjistit rozšíření užívání drog mezi dětmi ve věku mezi 12. - 15. rokem.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 62
Subject(s)
primary school, tobacco, alcohol, drugs, základní škola, tabák, alkohol, drogy
Citation
ISSN
ISBN