Zpracovatelské a užitné vlastnosti šicích nití

Title Alternative:Processing and useful properties of sewing threads
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracovatelských a užitných vlastností šicích nití. Teoretická část rozebírá vlastnosti a parametry šicích nití. Obsahuje stručný přehled možností hodnocení vlastností šicích nití, jednotlivé metody a zkušební přístroje. Praktická část obsahuje experimenty zaměřené na hodnocení vybraných zpracovatelských vlastností, a to: zjišťování pevnosti a tažnosti nití, zjišťování pevnosti a tažnosti nití ve smyčce, zjišťování změny délky šicí nitě (sráživost), zjišťování prašnosti šicích nití a šicí schopnost nití.
Bachelor's thesis deals with the problem of processing and useful properties of sewing threads. The theoretical part analyses properties and parameters of sewing threads. It contains a brief outline of sewing threads properties assessment ways, particular methods and testing devices. The practical part includes experiments aimed at evaluating the processing of selected properties, namely: determination the strength and elongation of threads, determination strength and elongation survey threads in a loop, determination changes in the length of sewing threads (shrinkage), determination of dust sewing threads and sewing capability of threads.
Description
katedra: KOD; přílohy: CD-R; rozsah: 88 s., 46 s. příloh
Subject(s)
šicí nit, vlastnosti šicích nití, zpracovatelské vlastnosti, užitné vlastnosti, sewing thread, features of sewing threads, processing features, useful features
Citation
ISSN
ISBN