Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně prostřednictvím pověstí Jizerských hor

Title Alternative:Development of the reading literacy of pupils on primary schools by the legend of Jizera Mountains
dc.contributor.authorSvobodová, Jana
dc.date.accessioned2018-12-03T18:34:33Z
dc.date.available2018-12-03T18:34:33Z
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně základní školy. V první části práce jsou vymezeny pojmy, základní informace a poznatky z oblasti čtenářské gramotnosti. V rámci praktické části byl vytvořen didaktický materiál s využitím pověstí Jizerských hor sloužící k rozvoji čtenářské gramotnosti a práci s textem. Při tvorbě byly respektovány věkové zvláštnosti žáků třetích ročníků základní školy. Tento didaktický materiál byl vyzkoušen ve třetím ročníku základní školy. V praktické části práce nalezneme tedy vybrané pověsti, metodické listy pro žáky a ukázky práce některých žáků. Součástí přílohy je kniha pověstí, kterou vytvořili sami žáci na základě práce s pracovními listy.cs
dc.description.abstractMaster´s thesis deals with the development of reading competence at first grade primary school pupils. The first part is specifically concerned with the concept specification, essential information and knowledge available in the area of reading literacy.Didactic materials using The Jizera Mountains legends, supporting the reading competency development together with text literacy were created in the practical part.The third grade educational needs specifications were fully respected. The resulting didactic material was proven and examined by the third grade primary school pupils.The practical part of the Master´s thesis includes specific legends, methodological worksheets for pupils and samples of pupils presentations.The attachment consists of a book of legends created by pupils alone as a result of independent work with methodological worksheets.en
dc.identifier.signatureV 305/16 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60412
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbiselementary school educationen
dc.subject.verbisčtenářstvícs
dc.subject.verbisčtenářská gramotnostcs
dc.subject.verbisčeské pověstics
dc.subject.verbiszákladní vzdělávánícs
dc.subject.verbisreaders' literacyen
dc.subject.verbisreadingen
dc.subject.verbisCzech legendsen
dc.titleRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně prostřednictvím pověstí Jizerských horcs
dc.title.alternativeDevelopment of the reading literacy of pupils on primary schools by the legend of Jizera Mountainsen
dc.typediplomové prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06523443
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:52:04cs
local.verbis.studijniprogramKPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
213.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
417.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
483.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_30516_P.pdf
Size:
12.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP