Seskání přízí skaných opačným skacím zákrutem

Title Alternative:Twist take-up of yarns i the opposite direction twisting
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with analysis of two play yarn twist take-up in the opposite direction twisting. The theoretical part provides the theory of twisting, twist take-up and their relation to parameters of single and two-play yarn. The following part of the thesis provides description of the experimental equipment which was used for the experiment itself. An overview of statistic values use at evaluation of the experimental data and description of regression analysis are listed in the thesis. The practical part of the thesis presents results of twisting measurements of single yarn results, of experimental twisting assessments and evaluation of the data. Based on the results a regression model was looked for using linear regression analysis. Such regression model describes the most accurately the twisting as a function of softness of single yarn, single yarn twist and twist take-up as well as softness of single yarn, twist of single yarn and twist take-up coefficient.
Diplomová práce se zabývá analýzou seskání dvojmo skaných přízí skaných opačným skacím zákrutem. V teoretické části je uvedena teorie skaní, seskání a jeho vztah k parametrům jednoduché a skané příze. Dále je popsáno experimentální zařízení, na kterém byl experiment prováděn, uveden přehled statistických veličin, které byly použity při vyhodnocování experimentálních dat a popis regresní analýzy. V experimentální části jsou uvedeny výsledky měření zákrutu jednoduchých přízí, výsledky experimentálního určování seskání a zpracování těchto dat. Na základě výsledků byl pomocí lineární regrese hledán regresní model, který nejlépe popisuje seskání jako funkci jemnosti jednoduché příze, zákrutu jednoduché příze a skacího zákrutu a dále potom také jemnosti jednoduché příze, zákrutu jednoduché příze a skacího zákrutového koeficientu.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 73 s
Subject(s)
twist take-up, twist in opposite direction, twist take-up coefficient, softness( length weight), regression function, regression model, seskání přízí, skaní opačným skacím zákrutem, skací zákrutový koeficient, jemnost (délková hmotnost), regresní funkce, regresní model
Citation
ISSN
ISBN