Využití dotačních programů Evropské unie pro růst vybraného ekonomického subjektu

Title Alternative:Utilization of grant programmes of the European Union for chosen organization
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
European Union consideres the sector of small and medium enterprises (SMEs) to be the backbone of the European economy. For the Czech economy the SMEs represent the most important part of the whole structure. They contribute to stabilization, the floatation is not capital-intensive and they have a simple organizational structure and easier administration. SMEs also tend to be more flexible and sensitive when responding to change than larger corporations. However they are also threatened by big companies and have less access to foreign capital than larger companies. And that is why the business support for SMEs is so important. There are many possible forms of support for businesses in the Czech Republic the applicant can choose from. The aim of this paper is to analyze the possibilities of business support for SMEs and create a project proposal for chosen undertaker.
Sektor malého a středního podnikání je Evropskou unií považován za páteř evropské ekonomiky. Pro ekonomiku České republiky jsou právě malé a střední podniky její nejdůležitější součástí. Malé a střední podniky přispívají ke stabilizaci, jejich založení je kapitálově méně náročné, mají jednodušší organizační strukturu, mají schopnost flexibilněji a citlivěji reagovat na změny než velké korporace a mají menší administrativní zátěž. Zároveň jsou však ohrožovány velikými společnostmi a mají horší přístup k cizímu kapitálu, než mají velké společnosti, proto je podpora podnikání malých a středních firem velmi důležitá. Pro podnikatelské subjekty existují v České republice různé možnosti forem podpory, ze kterých si žadatel může vybrat. Cílem diplomové práce je analyzovat výběr možností podpory podnikání a vytvořit projektový návrh pro vybraný ekonomický subjekt ze sektoru malého a středního podnikání.
Description
katedra: KPE; rozsah: 85
Subject(s)
business support, eu structural funds, ngo, project management, project plan, small and medium enterprises (sme), nezisková organizace, malé a střední podnikání, podpora podnikání, projektové řízení, projektový záměr, strukturální fondy eu
Citation
ISSN
ISBN