Rozpad Jugoslávie

Title Alternative:The disintegration od Yugoslavia
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor Thesis is focused on the secession of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Especially the historic contexts which led to the secession will be taken under account. The key part of the work will be about the situation after the secession of Yugoslavia
Bakalářská práce se zaměřuje na rozpad socialistické federativní republiky Jugoslávie. Zohledněny budou především historické souvislosti, které vedly k tomuto rozpadu. Stěžejní část práce bude věnována situaci po rozpadu Jugoslávie.
Description
katedra: KFL; přílohy: CD; rozsah: 73. s (129997)
Subject(s)
yugoslavia, nationalism, ethnic conflict, religion, nation, jugoslávie, nacionalismus, etnické konflikty, náboženství, národ
Citation
ISSN
ISBN