Detektor přítomnosti pomocí Bluetooth Low Energy

Abstract
Tato práce se zabývá testováním protokolu Bluetooth Low Energy. Předmětem testování jsou parametry ovlivňující latenci detekce. Nejdříve se práce věnuje popisu protokolu, ve větší míře jsou rozebrány části, které se týkají testovaných parametrů a bezpečnosti. Dále jsou popsány prostředky využité k testování a architektura aplikace. Statistické vyhodnocení výsledků je provedeno pomocí aplikace MATLAB a protokol je testován na vývojových deskách od společnosti Nordic Semiconductor. V závěru jsou rozebrána možná bezpečností rizika a prostředky, které protokol poskytuje pro jejich řešení.
The thesis aims to test the Bluetooth Low Energy protocol. The main object of testing is the parameters influencing discovery latency. Firstly a broad overview of the protocol is described with emphasis on areas that deal with tested parameters and security. After that, the technologies used for testing are listed. Statistical analysis is performed with MATLAB application, and the protocol is tested on development kits from the Nordic Semiconductor company. Finally, the thesis deals with potential security risks and ways to solve them.
Description
Subject(s)
BLE, MATLAB, latence, bezpečnost, BLE, MATLAB, latency, security
Citation
ISSN
ISBN