Účetní a daňový pohled na náklady

dc.contributor
dc.contributor.advisorČerníková Martina, Ing. Ph.D. : 54834
dc.contributor.authorPaličová, Karolína
dc.contributor.otherFamfulíková Libuše Konzultant2 : 66923
dc.date.accessioned2019-06-07T13:20:06Z
dc.date.available2019-06-07T13:20:06Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2019-01-14
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated2019-1-15
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce Účetní a daňový pohled na náklady je zaměřena na problematiku nákladů z pohledu legislativy účetní a daňové. Úvod práce je věnován základnímu členění nákladů s důrazem na náklady v systému finančního účetnictví. Práce se dále zabývá výsledkem hospodaření a výkazem zisku a ztráty, ve kterém jsou náklady vykazovány. V návaznosti na výsledek hospodaření je v práci popsána transformace výsledku hospodaření na základ daně. Následně jsou probírány náklady, které jsou ze základu daně vyloučené. Praktická část bakalářské práce čerpá z teoretických poznatků, které jsou aplikovány na český podnik Trevos, a.s. Hospodaření firmy je zde popsáno komparací a analýzou výkazu zisku a ztráty a přiznání k dani z příjmů právnických osob z let 2015 a 2016. Na základě provedené analýzy je zhodnoceno hospodaření firmy a sestavena doporučení pro vyšší efektivnost podniku.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on expense from the accounting and tax point of view and the difference between the accounting and tax costs. At the beginning of the work, expenses are presented as a whole, and then the work is focused on differences in management and financial expense. The work also focuses on the profit and loss and income statement. Profit and loss is important not only for the purpose of determining profit or loss, but it is the starting point for the calculation of the tax base and subsequent compilation of the corporate income tax and tax liability. The practical part deals with the application of theoretical knowledge, which were found out from the first part of the thesis and are applied to the Czech company Trevos, a.s. Here is solved the income statement, the profit and loss, its transformation into the tax base and the subsequent determination of the tax liability of the company in 2016.en
dc.description.mark
dc.format78
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 201900571
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152521
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBŘEZINOVÁ, Hana. 2017. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-603-8. MARKOVÁ, Hana. 2017. Daňové zákony 2017: úplná znění platná k 1.1.2017. 26. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0451-2. PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. 2016. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2016. 8. vyd. Praha: 1. Vox. ISBN 978-80-87480-50-2. STROUHAL, Jiri, et al. 2011. Harmonization of SME's financial reporting in emerging CEE countries. Czech Republic: WSEAS Press. ISBN 978-960-474-301-8. ŠTEKER, Karel a Milana OTRUSINOVÁ. 2016. Jak číst účetní výkazy: základy českého účetnictví a výkaznictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0048-4. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. 2016. Daňový systém ČR 2016. 13. vyd. Praha: 1. Vox. ISBN 978-80-87480-44-1. PROQUEST. 2017. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDaň z příjmů právnických osobcs
dc.subjectdaňové nákladycs
dc.subjectfinanční nákladycs
dc.subjectmanažerské nákladycs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectodpisycs
dc.subjectsazba daněcs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectvýsledek hospodařenícs
dc.subjectzáklad daněcs
dc.subjectZákon o dani z příjmůcs
dc.subjectZákon o účetnictvícs
dc.subjectCorporate income taxen
dc.subjecttax costsen
dc.subjectfinancial expensesen
dc.subjectmanagement expensesen
dc.subjectexpensesen
dc.subjectdepreciationen
dc.subjecttax rateen
dc.subjectincome statementen
dc.subjectprofit and lossen
dc.subjecttax baseen
dc.subjectAct on Income Taxen
dc.subjectAct on Accountingen
dc.subject.verbiscostsen
dc.titleÚčetní a daňový pohled na nákladycs
dc.titleThe Accounting and Tax View on the Costs of Enterpriseen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE15000164
local.identifier.stag37259
local.identifier.verbiskpw06581268
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo571
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:12cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace__Palicova.pdf
Size:
5.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_2018.PALICOVA.pdf
Size:
162.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP