Futuristický návrh - kalhoty

Title Alternative:Futuristic design of trousers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá vytvořením futuristického návrhu kalhot, v nichž jsou integrovány elektronické komponenty. Teoretická část zpracovává rešerši historického vývoje kalhot se zaměřením na období futurismu včetně jeho uměleckých projevů. Popisuje jednotlivé funkční prvky nositelné elektroniky a možnosti jejich začlenění do oděvu. Zaměřuje se na mikrokontrolér Arduino a řadu produktů LilyPad, určených speciálně pro použití v textiliích. V experimentální části je vytvořen oděvní výrobek vycházející z futuristických tendencí, jenž v sobě integruje zmíněné elektronické součástky jako předpoklad budoucího vývoje oděvů. V práci je popsán postup tvorby kalhot reagujících na pohyb, a to od zpracování inspirací a skici až po konstrukci, modelaci, digitální potisk, schéma rozmístění a zapojení součástí, tvorbu obvodu z vodivých nití, programování mikrokontroléru a samotné zhotovení oděvu.
The thesis deals with the creation of futuristic design of trousers with integrated electronic components. The theoretical part elaborates a literature search of the historical development of the trousers focusing on the period of Futurism including its artistic expressions. It describes particular functional elements of wearable electronics and the possibility of their integration into the garment. It focuses on microcontroller Arduino and a range of products LilyPad intended specifically for use in textiles. In the experimental part is created a clothing product based on the futuristic trends, which incorporates mentioned electronic components as an assumption of future development of clothing. The paper describes the procedure for making the trousers responding to movement, from the processing of inspiration and a sketch to design, modeling, digital printing, layout and wiring diagram of components, formation of conductive thread circuit, microcontroller programming and final production of the garment.
Description
katedra: KOD; přílohy: Kalhoty; rozsah: 110 s.
Subject(s)
futurismus, nositelná elektronika, arduino, vodivé dráhy, integrace, futurism, wearable electronics, arduino, conductive paths, integration
Citation
ISSN
ISBN