Komparace literárních ztvárnění lidových pověstí Děčínska

Title Alternative:Comparison of Literary Adaptations of Folk Tales from Děčín Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se věnuje porovnání literárních ztvárnění děčínskýchpověstí od pěti vybraných autorů. Teoretická část se zaměřuje na Děčínsko a jeho okolí, představuje obce, které vymezují tuto oblast, a blíže charakterizuje ty, které jsou pro komparaci pověstí klíčové. Pozornost je zaměřena také na historii vydávání pověstí na Děčínsku. Představena bude rovněž pověst jako literární žánr, její včleňování do literatury a klasifikace pověstí. Praktická část se zaměřuje na to, jakým způsobem autoři zpracovávají vybrané regionální lidové látky stejného námětu, na tematické srovnání, individuální přístupy jednotlivých autorů a využití výrazových prostředků.
The bachelor thesis deals with a comparison of the literary interpretation of the folk tales from Děčín region from five selected authors. The theoretical part introduces Děčín region and its surroundings, the villages, which define this area and which are crucial for the comparison of the folk tales. The focus is on the history of the folk tales published in Děčín. It also represents the folk tale as a literary genre, incorporation into literature and the classification of the folk tales. The practical part focuses on a method where the authors are processing selected regional folk topics with the same theme, on the thematic comparison, the individual approach of the particular authors and the usage of wordage resources.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN