Příprava nanonovlákenných vrstvev na bázi dextranu

Title Alternative:Preparation of nanofibrous layers based on dextran
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The theoretical part of this thesis consists of a unique biocompatible polysaccharide dextran - preparation, properties and uses. The work focuses on discovering physical and chemical properties of clinical dextran 70 which are crucial for the electrospinning of polymer solution using method Nanospider. The experimental part focuses on the production of dextran nanofiberous layers, optimizing the properties of solution for electrostatic electrospinning and finding a cross-linking reagent for the stabilization dextran´s nanofiber layers against dissolution.
Teoretická část této bakalářské práce se zabývá unikátním biokompatibilním polysacharidem dextranem - přípravou, vlastnostmi a využitím. Práce je zaměřena na zjištění fyzikálních a chemických vlastností klinického dextranu 70, které jsou klíčové pro elektrostatické zvlákňování z polymerního roztoku metodou Nanospider. Experimentální část se soustřeďuje na přípravu nanovlákenné vrstvy na bázi dextranu, optimalizaci vlastností roztoku pro elektrostatické zvlákňování a nalezení vhodného síťovacího činidla pro stabilizaci nanovlákenné vrstvy proti rozpouštění.
Description
katedra: KNT; přílohy: CD; rozsah: 51
Subject(s)
polysacchide, dextran, nanotechnology, nanofiberous, cross - linking, polysacharid, dextran, nanotechnologie, nanovlákna, síťování
Citation
ISSN
ISBN