Interiérový odpočinkový objekt

Title Alternative:Interior rest object
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce Interiérový odpočinkový objekt je složena z praktické a textové části. Text pojednává o inspiraci abstraktním uměním, tvorbou Pieta Mondriana a životním prostředím, jako reakce na dnešní dobu, ale také o využití a realizaci objektu. Je zde rozebráno variabilní, designové a kompoziční řešení a psychologie barev z hlediska jejího působení na člověka. Dále je zde popis zvolených materiálů. K praktické části je uvedena dokumentace.
Bachelor´s thesis called Interior rest object consists of the practical and the text part. Text part treat of abstrakt art inspiration, creation of Piet Mondrian and environment, like a reaction to nowadays, but also the use of the realization of object. The variable, designace resolution, compositional resolution is out of print there. There you can also see the effect of psychology of colours on man. In the thesis, there is a description of elected materials and there is also the documentation of the practical parts.
Description
katedra: KDE; přílohy: 2 materiálové vzorníky, 1 CD; rozsah: 45 s
Subject(s)
interiérový odpočinkový objekt, abstraktní umění, variabilita, design, kompozice, barva, interior rest object, abstrakt art, variability, design, composition, colour
Citation
ISSN
ISBN