Návrh volnočasového programu - základy první pomoci pro děti z dětského domova v Liberci - Chrastavě

Abstract
Práce je zaměřena na trávení volného času a volnočasové aktivity, v konkrétním dětském domově. Práci tvoří dvě oblasti teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na výchovu a vzdělání. Dále popisuje volný čas jako pedagogickou disciplínu, volný čas a fáze Kolbova cyklu. V závěru teoretické části se autor zabývá zdravotní pomocí, a hlavně Dětskými domovy, jejich funkcí a jejich fungováním, především Dětským domovem v Chrastavě. Praktická část je zaměřena právě na Dětský domov v Chrastavě, na cílovou skupinu chlapců obývající tento domov. Autor této práce na základě empirického výzkumu u dětí a vychovatele, zde navrhl volnočasový program zaměřený na první pomoc, což je také cílem této práce.
The thesis focuses free time activities in a particular children´s home. It contains a theoretical and a practical part.The theoretical part analises free time as an educational discipline and Kolb cycle phases. Eventually, the author describes medical assistance issues and primarily shows running of children homes, the Children´s home in Chrastava in particular.The practical part gives a detailed study on the Children´s home in Chrastava targeting the boys living there. Based on empirical research of its children and tutors, the author implies a distinct set of free time activities focusing the first aid, which is the main objective of the thesis.
Description
Subject(s)
Vzdělání, výchova, volnočasová aktivita, dětský domov, vychovatel, děti, pedagogika, zdravotní pomoc, volný čas, Education, upbringing, leisure activity, orphanage, educator, children, pedagogy, health care, leisure time
Citation
ISSN
ISBN