Statistické metody řízení jakosti

Title Alternative:Statistical methods of quality management
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor´s thesis deals with the issue of quality management in enterprises; it emphasizes the application of various methods in individual activities within quality management and concentrates on the most frequently used statistical methods. The introductory part and Chapter One briefly explain the concept of quality; the significance of quality in the dynamically developing market economy is set forth. Basic conceptions are introduced that create the quality management systems of organizations. The beginning of Chapter Two is devoted to basic terminology applicable in technical statistics. Then the chapter focuses on the basic statistical methods and tools used in quality management particularly with respect to activities aimed at quality implementation and improvement. The last chapter provides a practical description of application of individual statistical methods serving the ascertainment of quality in the selected branch of Škoda Auto, a.s. as the largest industrial enterprise in the Czech Republic with more than a hundred year history of car manufacturing.
Bakalářská práce se zabývá problematikou managementu jakosti v podnicích, klade značný důraz na využívání nejrůznějších metod v jednotlivých činnostech managementu jakosti, přičemž se konkrétněji zaměřuje na nejpoužívanější statistické metody. Úvodní část a první kapitola stručně vysvětlují pojem jakost a poukazují na význam jakosti v tržním dynamicky se rozvíjejícím hospodářství. Uvádějí základní koncepce, na kterých se vytvářejí systémy managementu jakosti organizací. Druhá kapitola je z počátku věnována základním pojmům vyskytujícím se v oblastech technické statistiky. Dále se zaměřuje na základní statistické metody a nástroje využívané managementem jakosti především v činnostech realizace a zlepšování jakosti. Poslední kapitola prakticky popisuje aplikaci jednotlivých statistických metod k zajištění kvality ve vybraném průmyslovém podniku Škoda Auto, a.s., který je největším průmyslovým podnikem v České republice s více než stoletou historií výroby automobilů.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 57 s., 8 s. obr. příloh
Subject(s)
quality, quality management, process, statistical methods, control chart, process capability, jakost, kvalita, řízení jakosti, kvality, proces, statistické metody, regulační diagram, způsobilost procesu
Citation
ISSN
ISBN