Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni základní školy

Title Alternative:Activities with reading book texts with usage of dramatic education at elementary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce na téma Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy se zabývá aplikací dramatické výchovy v hodinách literární výchovy. Diplomová práce obsahuje dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje žákům mladšího školního věku, vybraným čítankám, literatuře a školní literární výchově a v neposlední řadě také výchově dramatické. Předmětem praktické části je průzkum, který zjišťuje, jak učitelé s čítankovými texty pracují, kde hledají inspiraci a jak při práci s textem v hodinách literární výchovy využívají dramatickou výchovu. Rovněž je sledováno přímé prožití těchto aktivit žáky a v neposlední řadě zážitek, který si děti z hodiny odnášejí. Diplomová práce obsahuje návrhy na práci s textem a postřehy z realizace těchto hodin v ročnících prvního stupně základní školy.
The diploma thesis called Activities with reading books by using dramatic education with the application of dramatic training during lessons of literary education. The diploma thesis encompasses two main parts - theoretical and practical one. The theoretical part turns to younger pupils, selected reading books, literature and school literary education, as well as to dramatic education. Survey concerning the way teachers work with texts in reading books, where they seek for inspiration and how they use dramatic background during lessons of literary education is an inevitable component of the practical part. Personal experience and enjoyment of pupils during these activities are observed as well. The diploma thesis includes suggestions for activities with texts and personal evaluation resulting from implementation of such lessons at a primary school.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 CD; rozsah: 105 s., 21 s. příloh
Subject(s)
práce s textem, čítanky, dramatická výchova, mladší školní věk, dotazník, activities with text, reading books, dramatic education, younger pupil age, questionnaire
Citation
ISSN
ISBN