Demografické charakteristiky bezdomovců

Title Alternative:Demographic characteristics of homeless people
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá fenoménem bezdomovství. Cílem práce bylo zmapování demografických charakteristik u bezdomovců v okrese Česká lípa, klientů azylového domu Dům humanity v České Lípě. Práci tvoří dvě stěžejní části, teoretická a praktická. Teoretická část práce je zaměřena na zpracování příčin bezdomovství. Pojednává o rozdělení bezdomovců a o faktorech a příčinách, které bezdomovství způsobují. V práci jsou také popsány největší problémy bezdomovců, jako je nezaměstnanost, závislost a kriminalita nebo špatný zdravotní stav. Praktická část je zaměřena na zmapování demografických charakteristik u bezdomovců v okrese Česká Lípa, klientů azylového domu Dům humanity v České Lípě. Údaje jsou získány prostřednictvím studia dokumentace - byla provedena analýza spisové dokumentace klientů azylového domu Dům humanity v České Lípě za rok 2007. Získaná data byla vyhodnocena pomocí přehledných tabulek a grafů. V závěru jsou zhodnoceny předem stanovené cíle, posouzeny předpoklady práce a prezentována konkrétní navrhovaná opatření.
My work deals with the homelessness phenomenon. The objective was to map the demographic characteristics of the homeless people in the Česká Lípa region, and the clients of a sanctuary house called Dům humanity in Česká lípa. The work is composed of two fundamental parts - theoretical and practical. The theoretical part of the work is aimed at manipulation with homelessness causes. It deals with the division of homeless people and the factors and reasons that make homelessness happen. In the work, the biggest problems of homeless people are also described - such as unemployment, addiction and criminality, or bad health condition. The practical part concentrates on the mapping demographic characteristics of homeless people in the Česká Lípa region, and the clients of a sanctuary house called Dům humanity in Česká lípa. The data had been gained while studying the documentation and analysing the records documentation of clients of the sanctuary house in 2007. The gained data were evaluated thanks to well-aranged charts and graphs. In the conclusion, I evaluated the in advance defined objectives, judged the work´s hypotheses and presented concrete suggested arrangements.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 78 s., 3 s. obr. příloh
Subject(s)
bezdomovství, bezdomovci, chudoba, nezaměstnanost, sociální vyloučení, sociální izolace, rizikové skupiny, sociální služby, sociální pomoc, azylové domy, noclehárny, denní pobyty, homelessness, homeless people, poverty, unemployment, social exclusion, social isolation, risk groups, social services, social help, sanctuary houses, dormitories, daily stay
Citation
ISSN
ISBN