Znalosti studentů studijního programu Všeobecné ošetřovatelství o odběru krve

dc.contributorLíbalová Monika, Mgr. : 64328
dc.contributor.advisorHoráková Lenka, Mgr. Bc. : 67537
dc.contributor.authorRatkovská, Aneta
dc.date.accessioned2022-07-29T04:27:39Z
dc.date.available2022-07-29T04:27:39Z
dc.date.committed2022-7-29
dc.date.defense2022-06-16
dc.date.submitted2021-11-30
dc.date.updated2022-6-16
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na znalosti studentů o odběru krve. V teoretické části jsou v souladu s nejnovějšími poznatky popsány zásady odběru krve. Praktická část analyzuje znalosti studentů o biochemickém vyšetření krve, postupu provedení odběru na biochemické vyšetření a o interpretaci hodnot biochemického vyšetření. Ve výzkumné části byla použita kvantitativní metoda. Jako technika práce byl zvolen dotazník.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on students' knowledge of blood collection. In accordance with the latest findings, the principles ofblood collection are described in the theoretical part. The practical part analyzes students' knowledge of biochemical examination of blood, of the procedure of blood sampling for biochemical examination of blood, and of the interpretation of the values of biochemical examination. A quantitative method was used in the reasearch part. A questionnaire was chosen as the work technique.en
dc.description.mark
dc.format82 s.
dc.format.extentSchémata, Grafy, Tabulky
dc.identifier.signatureV 202203858
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165875
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparBUNEŠOVÁ, Martina. 2017. Kongres preanalytické fáze v Amsterdamu textendash březen 2017.~FONS.~tp27tp(2), 31-32. ISSN 1211-7137.~par parČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2017. Vyhláška č. 244 ze dne 3. srpna 2017, kterou se mění vyhláška č.~306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku~a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. In:~Sbírka zákonů České republiky. Částka 88, s. 2697. ISSN 1211-1244. Dostupné také z:~aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38275par parFRIEDECKÝ, Bedřich. 2019. Kalium, POCT, plná krev, intenzivní péče. Od bezproblémové analytiky přes složitou preanalytiku ke kontroverzní interpretaci.~FONS.~tp29tp(2), 17-18. ISSN 1211-7137.par parFRIEDECKÝ, B., K. PELINKOVÁ a J. KRATOCHVÍLA. 2018. Odběr vzorků krve a stabilita glukózy. Požadavky a realita pohledem účastníků programu EHK-SEKK.~FONS.~tp28tp(2), 24-28. ISSN 1211-7137.~par parHETTNEROVÁ, Magda. 2017. Odběr krve bez rizika poranění? S~bezpečnostními jehlami to není problém.~Florence.~tp13tp(12), 6-7. ISSN 1801-464X.par parCHARVÁT, Jiří et al.~2016.~Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5621-9.par parCHOTTOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Magdalena a Eliška MISTROVÁ. 2018.~~Fyziologie krve a základy imunity.~Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3833-1.par parIALONGO, Cristiano a Sergio BERNARDINI. 2016. Phlebotomy, a bridge between laboratory and patient.~Biochemia Medica.tp26tp(1), 17-33. DOI 10.11613/BM.2016.002.~par parKACHLÍK, David.~2018.~Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4058-7.par parLUKÁŠ, Karel et al. 2015.~Chorobné znaky a příznaky: diferenciální diagnostika.~Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5067-5.par parROKYTA, Richard et al. 2015.~Fyziologie a patologická fyziologie.Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4867-2.par parROZTOČIL, Karel et al.~2017.~Nemoci končetinových cév. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-4371-7.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectbiochemiecs
dc.subjectkrevcs
dc.subjectodběr krvecs
dc.subjectošetřovatelství založené na důkazechcs
dc.subjectEvidence Based Nursingen
dc.subjectbiochemistryen
dc.subjectblooden
dc.subjectblood collectionen
dc.titleZnalosti studentů studijního programu Všeobecné ošetřovatelství o odběru krvecs
dc.titleThe Knowledge of Students of the Study Programme General Nursing about Blood Collectionen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD19000156
local.identifier.stag43830
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06701039
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3858
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ratkovska_Aneta_BP.pdf
Size:
2.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ratkovska_posudek_vedouci.pdf
Size:
216.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ratkovska_posudek_oponent.pdf
Size:
216.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP