Subjekt-objektový rozvrh světa v Descartově filosofii

Title Alternative:Subject-Object Plan of the World in the Philosophy of René Descartes
Abstract
Cílem práce je pojednat o problematice vztahu subjekt-objekt v rámci filosofie Reného Descarta. První polovina práce svou tematikou kopíruje myšlenkový postup Reného Descarta tak, jak byl uveden v Meditacích o první filosofii. Druhá polovina práce obsahuje specifické oblasti filosofie Reného Descarta, stejně jako Descartův mechanicistický přístup a jeho přírodní filosofii. Descartovy vývody jsou opatřeny kritickými poznámkami směrem k jeho metodě, a z ní vyplývajícího problému dualismu subjekt-objekt.
The aim of the thesis is to discuss the issues of subject-object relation within the philosophy of René Descartes. The first part of the thesis follows the thoughts of Rene Descartes, as it was stated in Meditations. The second part of the thesis includes specific areas of philosophy of René Descartes, and also his mechanistic stance and natural philosophy. Descartes outlets are provided with critical comment to his method, and the consequent problem of subject-object dualism.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN