Problematika bydlení seniorů v domech s pečovatelskou službou

Title Alternative:Issues of Seniors Living in Nursing Homes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou bydlení seniorů v domech s pečovatelskou službou. Zkoumala především důvody, které vedou seniory k přestěhování do těchto domů zvláštního určení, dále také jejich spokojenost s tímto druhem bydlení a pokusila se zmapovat, jaké služby senioři nejčastěji využívají. Vycházela jak z teoretických, tak praktických poznatků v dané oblasti. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké důvody seniory vedou k přestěhování do domu s pečovatelskou službou. Teoretická část se zabývá popisem základních pojmů a vymezením teoretických východisek z oblasti péče o seniory, sociálních služeb pro seniory a pečovatelské služby. V empirické části se autorka věnuje cílům bakalářské práce pomocí dotazníkového šetření. Rozsah zkoumaného vzorku je 35 respondentů.
Description
65 s., 8 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
nursing homes, older people, visiting housekeepers, domy s pečovatelskou službou, senioři, pečovatelská služba
Citation
ISSN
ISBN