Mzdové formy a tarifní třídy dělnických profesí

Title Alternative:Wage Forms and Wage Schedule for Working Professions
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma work offers a survey of wage forms and used systems of wage schedules according to the Czech labour legislature. A system evaluation for the position production workers is designed in firm Grupo Antolin Turnov s. r. o. on the basis these base. A new conception want to a simplification of used system ranging to the wage schedules, a limitation of subjectivity at the evaluation and the evaluation of working skills every employees on the basis the same criteria and rules so, to the evaluation system was for employer promotive at an achievement of economic aims and a fair motivational system for employees
Diplomová práce poskytuje přehled mzdových forem a používaných systémů při tvorbě tarifních tříd v rámci možností daných českou pracovně-právní legislativou. Na základě těchto podkladů je navržen systém hodnocení pro pozice výrobních dělníků ve firmě Grupo Antolin Turnov s. r. o. Nová koncepce si klade za cíl zjednodušení užívaného systému zařazování do tarifních tříd, omezení míry subjektivity při hodnocení a ocenění pracovních dovedností jednotlivých zaměstnanců na základě stejných kritérií a pravidel tak, aby systém hodnocení byl pro zaměstnavatele podporou při dosahování hospodářských cílů a zaměstnance spravedlivým motivačním systém.
Description
katedra: KPE; rozsah: 115
Subject(s)
employee evaluation, job evaluation according to severity, complication and responsibility, working skills evaluation, wage form, remuneration, wage schedule, hodnocení zaměstnance, hodnocení namáhavosti, složitosti a odpovědnosti práce, hodnocení pracovních dovedností zaměstnance, mzdová forma, odměňování, tarifní třída
Citation
ISSN
ISBN