Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody

Title Alternative:Employment of Convicts
dc.contributor.advisorNádvorníková, Lenka
dc.contributor.authorBeneš, Martin
dc.date2010
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2010-04-09
dc.date.defense2010-06-16
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2009-03-20
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 63 s., 4 s. obr. příloh.cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala problematikou zaměstnávání odsouzených. Vycházela ze stavu zaměstnanosti odsouzených ve Věznici Horní Slavkov v náročném období ekonomické krize. I nadále v tomto těžkém období však zůstává jedním z prioritních zájmů Vězeňské služby České republiky zaměstnávání odsouzených. Práce prezentuje zaměstnávání odsouzených jako plnohodnotnou a nedílnou součást činnosti Vězeňské služby České republiky. Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu současného stavu zaměstnanosti ve Věznici Horní Slavkov. Tohoto cíle bylo dosaženo. Celou práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, která s využitím odborných zdrojů objasnila celou problematiku včetně náhledu do historie zaměstnávání vězňů a legislativy. Část praktická vyjadřuje dotazníkovým šetřením a analýzou sekundárních zdrojů skutečný stav zaměstnanosti odsouzených ve Věznici Horní Slavkov. Za nejvyšší přínos práce lze považovat zjištění, že velké procento odsouzených má zájem ve výkonu trestu pracovat.cs
dc.description.abstractThis Bachelor ´s work deals with of employment of convicted. We resultes from employment status of convicted in the Prison Service of Horni Slavkov in exacting period economics crisis. One of the priority focus of Prison Service of Czech Republic stays however even in this hard times employment of convicted. We presents employment of convicted as full - value and integral part of activities in the Prison Servise of Czech Republic. The mail goal of this Bachelor ´s work was carry out an analysis of contemporary employment status in the Prison Servise of Horni Slavkov. This goal was achieved. This Bachelor ´s work is formed of two parts. In the theoretic part we cleared up with usage of special sources the whole problemes including look in to the history of empoyment of convicted and legislature. In the practical part we presents the real employment status of convicted in the Prison Service of Horni Slavkov, using questionnaire inquiry and analysis of secondary sources. We could consider as the highest contribution of this work the findings that a lot of per cent of convicted wants to work.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6512
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectvězeňská služba české republikycs
dc.subjectvýkon trestu odnětí svobodycs
dc.subjectzaměstnávání odsouzenýchcs
dc.subjectvzdělávání odsouzenýchcs
dc.subjectpracoviště odsouzenýchcs
dc.subjectkázeňská praxecs
dc.subjectprison service of czech republicen
dc.subjectexecution of a punishmenten
dc.subjectemployment of convicteden
dc.subjecteducation of convicteden
dc.subjectworkplace of convicteden
dc.subjectdisciplinary practiceen
dc.subject.verbisconvict laboren
dc.titleZaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobodycs
dc.title.alternativeEmployment of Convictsen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag17537
local.identifier.verbis447602
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:18:52cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Penitenciární péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_17537.pdf
Size:
68.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce