Využití struktury organogenního kamene nalezeného v moři pro šperky a doplňky

Title Alternative:THE ORGANOGENIC LIMESTONE FROM THE SEA AND THE USAGE OF ITS STRUKTURE FOR JEWELS AND ACCESSORIES
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Abstrakt Má bakalářská práce se opírá o využití struktury organogenního kamene, který jsem nalezla v moři a který mě fascinoval svojí organickou strukturou a také svojí překvapivou lehkostí. V práci využívám pouze strukturu kamene, kterou nadále zpracovávám do šperků a tisků na látku. Strukturu nejprve otisknu do plastické hmoty a nadále ji překreslím na papír. Posléze pracuji pouze s překreslenou strukturou do plexiskla, látky a různých kovových materiálů. Aby tvary struktury vynikly, tak je ?svazuji? symetrickou geometrií, která představuje krystalickou mřížku organogenního vápence. Symetrickou geometrii vrstvím v jednotlivých bodech tak, že se amorfní tvary sčítají a vytváří organické cítění vápence v jiné podobě. Z toho vznikají brože, prsteny, náramky.
Abstract This bachelor thesis leans on the usage of the organogenic stone which I found in the sea and which fascinated me with its organic structure and its surprising lightness. In my work I use just the structure of the stone which I make into jewels and printings on fabric. First I print out the structure into the plastic and then I redraw it on the paper. Finally I work just with the redrawn structure into the plexiglass, fabric and various metal materials. To make the forms of the structure distinguish, I bind them with the symmetric geometry which represents a crystalline grid of the organogenic limestone. I interlace the symmetric geometry in particular points in such way that the amorphous points add with each other and create organic feeling in different appearance. Brooches, rings and bracelets are made from this.
Description
katedra: KDE; přílohy: CD ROM; rozsah: 40 s. (30 326)
Subject(s)
kámen, organogenní vápence, struktura, šperk, mineralogie, stone, organogenic limestone, structure, jewel, mineralogy
Citation
ISSN
ISBN