Šití vodivých drah u funkčních oděvů

Title Alternative:SEWING OF CONDUCTING LINES AT FUNCTIONAL CLOTHES
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá tvorbou vodivých drah pomocí různých materiálů. Tyto dráhy se používají v elektronických textiliích, které mohou mít mnoho praktických funkcí a využití. Teoretická část je věnována inteligentním textiliím, vodivým materiálům a jejich použití v oděvech. V praktické části je provedeno šití vodivých drah a jejich aplikace na oděvní výrobek. Dále byl měřen elektrický odpor jednotlivých použitých materiálů a následně odpor na vytvořených drahách. Závěr této práce je zaměřen na hodnocení vlivu údržby vytvořených vodivých drah na elektrický odpor.
Diploma work is about creation of conducting lines by various materials. These lines are used in electronic textiles with many functions and usage. Theoretical part is about intelligent textiles, conducting materials and their usage in clothes. Sewing of conducting lines and their application to clothing products is made in a practical part. Electrical resistance of used materials was measured and also resistance in produced lines was measured. Resume of the diploma work is focused on evaluation of maintaining effect of produced lines on electrical resistance.
Description
katedra: KOD; přílohy: CD ROM, příloha s výrobkem; rozsah: 62 s., 21 s. obr. příloh.
Subject(s)
inteligentní textilie, inteligentní oděvy, vodivé materiály, elektrický odpor, vodivé dráhy, intelligent textiles, intelligent clothes, conducting materials, electrical resistance, conducting lines
Citation
ISSN
ISBN