Bitcoin a jeho použití v podnikatelském prostředí

Abstract
Předmětem bakalářské práce na téma Bitcoin a jeho využití v podnikatelském prostředí je přiblížení bitcoinu a jeho fungování. První část práce je zaměřená na všeobecně teoretický popis peněz a kryptoměn. Dále jsou v práci obsaženy informace týkající se nejznámější kryptoměny bitcoin. Píše se zde například o pojmu samotném, historii bitcoinu, těžení bitcoinu a nebo také o množství bitcoinu v oběhu. Druhá část práce se věnuje samotnému bitcoinu v praxi. Zejména jsou v práci obsaženy informace týkající se míst, kde lze bitcoin použít. Ve druhé polovině praktické části je navrženo konceptuální fungování bitcoinu včeském podnikatelském prostředí. Přičemž autor popsal jednotlivé fáze, které by pomohly vyzdvihnout výhody platebního systému pro podnikatelské subjekty. Celý navržený model je poté vyhodnocen.
The subject of this bachelor thesis Bitcoin and its use in the business environment is the approximation of bitcoin and its functioning. The first part of the thesis is focused on the general theoretical description of money and cryptocurrencies. In addition, the thesis contains information about the best known cryptocurrency Bitcoin. For example, there is written about the term itself, the bitcoin history, the bitcoin minning, or also about the amount of bitcoin in circulation. The second part deals with bitcoin itself in practice. In particular, the bachalor thesis contains information about locations, where the bitcoin can be used. In the second half of the practical part is proposed the conceptual design of bitcoin in the Czech business environment. The author described steps that would help highlight benefits of bitcoin for business entities. After that, the whole design is evaluated.
Description
Subject(s)
Bitcoin, block chain, decentralizace, kryptoměny, peer-to-peer síť, podnikatelské prostředí, těžba bitcoinu, Bitcoin, bitcoin minning, block chain, business enviroment, cryptocurrency, decentralization, peer-to-peer network
Citation
ISSN
ISBN