Volný čas dětí

Title Alternative:Spare Time of Childrens
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala volným časem dětí, tráveným ve středisku volnočasových aktivit. Cílem bylo analyzovat zájmovou činnost v domě dětí a mládeže (DDM), především v zájmových útvarech. Cílem práce bylo dále blíže zjistit a analyzovat důvody, pro které si je v Domech dětí a mládeže jejich členové vybírají a na kolik o jejich výběru a přihlášení rozhodují rodiny dětí. Kdo je do zájmového útvaru přihlašuje, jestli se děti rády do zájmových útvarů nadále vrací a jestli si myslí, že svůj zájem mohou uplatnit v budoucím povolání. Pro potřeby této práce jsme si vybrali Dům dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Bakalářská práce má za úkol zmapovat zájmy dětí metodou analýzy spisové dokumentace daného DDM a metodou dotazování dětí, které jsou přihlášeny do zájmových útvarů DDM. Základní formální uspořádání je rozčleněno na část teoretickou a empirickou. Část teoretická objasňovala základní terminologii a charakteristiku volného času a přináší informace spojené se specifiky trávení volného času a jeho významem. Dále, nástin rozsahu práce a činností DDM. V empirické části byly stanoveny hypotézy, které směřovaly do oblasti organizace volného čau dětí. Hlavní metodou průzkumného šetření bylo dotazníkové šetření a analýza spisové dokumentace.
Description
60 s., 15 s. příl.:obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
leisure, children and youth, volný čas, děti a mládež
Citation
ISSN
ISBN