Efektivní řešení problémů topologie diskretizačních sítí

Title Alternative:Efficient problem solving of topology diskretization meshes
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
V literárním rozboru je v první části kladen důraz především na přehled základních metod využívaných pro modelování a simulaci v počítačových programech. Podrobně je rozebrána Metoda konečných prvků. Druhá část se zabývá problémy spojenými s návrhem prvků sítě a jejich realizací pomocí programu Gmsh. Ve třetí, experimentální části, jsou ukázány teoretické předpoklady a vytvořeny funkční metody v programovacím jazyce Java, které nalézají vztahy mezi různými entitami, jakými jsou uzly, elementy a hrany. V závěru každé problematiky je ukázán výsledný funkční výstup na konzoli.
In a first part of literary analysis is first of all laid stress on basic methods used for modelling and simulation in computer programs. There is in detail parsed Finite Element Method. Second part is dealt with the problems involved in proposal elements meshes and theirs realization by the help of programme Gmsh. In third, experimental, part are shown theoretical possibilities and created function methods in programming language Java, which describe relations between different entities which are nodes, elements and lines. At the end of every problem is shown final working output on console.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN