Vývoj ve struktuře českého pojistného trhu od roku 1991

Title Alternative:Structure Development of Czech Insurance Market since 1991
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In my diploma work with the topic of structure development of the Czech insurance market since 1991 I try to concentrate on the important moments in the insurance system from the beginning of the 1990´s. In the fist part I mention changes in the insurance legislation. New laws and amendments were adopted because of legislation adjustment to the conditions of the European Union. The main part describes the development of important indicators of insurance market i.e. premium written, number of insurance companies operating on insurance market, insurance accident etc. The following chapters describe foundation of the Czech insurance association and changes in the methods of selling insurance products. The development of insurance market after the Czech Republic estery to the European Union is also briefly mentioned. In the last chapter I focus on the future progress which can be expected on the Czech insurance market.
Ve své diplomové práci na téma vývoj ve struktuře českého pojistného trhu od roku 1991 se snažím zachytit důležité momenty v pojišťovnictví od počátku 90.let. V první části uvádím změny v pojistné legislativě. Nové zákony a novely zákonů, které byly přijaty z důvodu přizpůsobování legislativy podmínkám Evropské Unie. Hlavní část je věnována vývoji hlavních ukazatelů pojistného trhu tj. předepsané pojistné, počet pojišťoven působících na pojistném trhu, pojistné události atd. V dalších kapitolách popisuji vznik České asociace pojišťoven a změny v metodách prodeje pojistných produktů. Krátce je taky zmíněn vývoj pojistného trhu po vstupu České republiky do Evropské Unie. V poslední kapitole se zaměřuji na budoucí vývoj, který lze očekávat na české pojistném trhu.
Description
katedra: KPO; rozsah: 69 s., 4 s. příloh
Subject(s)
insurance development, premium written, czech insurance association, insurance leegislation, insurance company, imsurance penetration, life insurance, non-life insurance, insurance product, insurance market, vývoj pojišťovnictví, předepsané pojistné, česká asociace pojišťoven, pojistná legislativa, pojišťovna, pojištěnost, životní pojištění, neživotní pojištění, pojistný produkt, pojistný trh
Citation
ISSN
ISBN