Integrace autistického dítěte

Title Alternative:Integration of Autistic Child
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou integrace dětí s poruchou autistickéhospektra na běžné základní školy a vycházela z aktuálních údajů poskytnutých Ústavem proinformace ve vzdělávání patřícím pod MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Cílem bakalářské práce tedy bylo především zmapování současného stavu integrace dětís poruchou autistického spektra na běžných základních školách v Praze. Práci tvořily dvěstěžejní oblasti. V první části se jednalo o část teoretickou, která pomocí zpracování aprezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala problematiku integrace dětí sezdravotním postižením obecně a poté i problematiku integrace dětí s poruchou autistickéhospektra. Praktická část pak jednak zjišťovala pomocí dotazníkového šetření názory a izkušenosti s integrací u učitelů pražských základních škol běžného typu, které již mělyv minulosti zkušenost s integrací zdravotně postiženého dítěte (původně bylo jako zkoumanývzorek osloveno 101 pražských základních škol běžného typu). Za největší přínos práce bylo možné vzhledem k řešené problematice považovat obohacení o nové poznatky a doporučení, z kterých se vycházelo v závěrech pro pedagogickou praxi.
Description
68 s., 6 s. příl. :il., grafy +CD ROM
Subject(s)
autistic children, children with disabilities, special education, děti s autismem, zdravotně postižené děti, speciální pedagogika
Citation
ISSN
ISBN