Tartan - věčná inspirace pro desinatéra

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tématem této práce jsou tartany. Rešeršní část se věnuje jejich původu a využití v módě v minulosti a v současné době. Dále jsou v práci obsaženy modifikace materiálového složení tkanin s tartanovým vzorem, které se uplatňovaly v podniku Textilana v Liberci. Cílem realizační části je navrhnout vzory inspirované tartanem v programu DesignScope victor a vybrané návrhy realizovat na vzorovacím stávku CCI.
This thesis topic is tartan. Research part is dedicated to its origin and usage in fashion nowadays as well in the past. Thesis also contains material modification of composition for fabric with tartan pattern, which was used in Textilana factory in Liberec. The main objective of realization part is to design patterns inspired by tartan with use of DesingScope victor software and to create selected patterns on CCI pattern stack.
Description
Subject(s)
tartan, skotská kostka, tkanina, tradiční vzor, káro, materiálové složení, Textilana, vzorování, tartan, scottish cube, fabric, traditional pattern, check, material composition, Textilana, patterning
Citation
ISSN
ISBN