Návrh koncepce volitelného předmětu "Environmentální výchova`` pro 2. st. ZŠ (6. a 7. ročník)

Title Alternative:Concept of facultative school subject "Environmental education" for 2nd grade of basic school (6th and 7th/8th and 9th year)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the diploma thesis was to create concept of school subject called {\clqq}Environmental Education`` for 2nd grade of basic school. Its real functioning was verified in use at fully organised school in the village Višňová near Frýdlant. The diploma thesis itself consists of a theoretical and a practical part. Both of them are supposed to be a good information source for possibly interested teachers. The theoretical part concerns with arguments for involvement of this subject in education. Presentation of historical context explains development and definition of environmental education. The theory ends with characterization of the development of the subject and main educational instruments. The practical part contains exemplary Power Point presentation with instructions for teachers. Close linking between theoretical and practical part is noticable from frequent references to appendices reflecting necessity to clear up some events promptly. Whereas a lot of practical and theoretical material has arisen from one-year testing of this subject, most of the outputs are presented on the included CD. The concept may be involved in the {\clqq}School educational platform`` and is also possible to be realized as a concrete school subject at basic school. This implies a certain universality and also our appeal to teachers to continue with development of this material.
Cílem diplomové práce bylo vytvořit koncepci předmětu environmentální výchova pro 2. stupeň základní školy. Její reálné fungování bylo ověřeno v praxi na plně organizované Základní škole v obci Višňová u Frýdlantu v Čechách. Vlastní diplomová práce se sestává z teoretické a praktické části. Obě mají být dobrým informačním zdrojem pro potencionální zájemce z řad učitelů. Teoretická část se zabývá obhajobou zařazení předmětu do výuky. Uvedením historického kontextu objasňuje vývoj a vymezení environmentální výhovy. Teorie je uzavřena charakteristikou vývoje předmětu a hlavních prostředků výuky. Praktická část obsahuje vzorovou výukovou prezentaci s úryvky instrukcí pro učitele. Úzká provázanost mezi teoretickou a praktickou částí je patrná z častých odkazů na přílohy, které reflektují nutnost určité jevy okamžitě objasnit. Jelikož z ročního testování předmětu vzešlo mnoho praktického i teoretického materiálu, je většina výstupů prezentována na přiloženém CD nosiči. Koncepci lze zařadit do Školního vzdělávacího programu a jako konkrétní předmět ji realizovat na základní škole. z toho vyplývá i určitá univerzálnost a náš apel na pedagogy, aby s tímto materiálem dále pracovali.
Description
katedra: KGE; rozsah: 80s., 16 s. obr. příloh
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN