Tradice a zvyky Romů od minulosti po současnost

Title Alternative:Tradition and Habits of Roma Community from Past to Contermporary Age.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis gives an overview and critical reflection of the main traditions of the Roma ethnicity. The work takes into account the historical, political and social context in the history of the Roma. A part of the work is an analysis of the role of traditions and habits in contemporary Roma society with regard to their eventual transformation.
Diplomová práce podává přehled a kritické reflexe hlavních zvyků romského etnika. Práce přihlíží k historickým, politickým a sociálním souvislostem v dějinách Romů. Součástí práce je analýza role tradic a zvyků v současné romské společnosti a to s přihlédnutím na jejich případnou transformaci.
Description
katedra: KFL; rozsah: 77 s.
Subject(s)
roma, roma ethnicity, roma culture, tradition, roma family, roma community, romové, romství, romská kultura, tradice, romská rodina, romská komunita
Citation
ISSN
ISBN