Optimalizace důchodového pojištění v České republice

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na důchodové pojištění v České republice, které občanům již pobírajícím důchod, přináší často problémy v podobě nedostatku peněžních prostředků. V teoretické části práce je rozebrán systém sociálního a důchodového pojištění v České republice a je zde uvedeno několik možností, jak si občan sám může prostředky na stáří připravit. V úvodu praktické části jsou vyhodnoceny výsledky ankety. Následně je v praktické části detailně rozebráno doplňkové penzijní spoření, které alespoň částečně může prostředky na důchodový věk zajistit, a dále investice do nemovitosti. V závěru práce jsou uvedeny možnosti zajištění dostatku prostředků pro zachování důstojné životní úrovně i v pozdním věku.
The thesis focuses on the current pension system in the Czech Republic, which does not provide much security for those who are or are to be dependent on it. The theoretical part aims to analyze the aspects of social and pension insurance in the Czech Republic and offers several ways as to how to prepare financially for life after retirement. In the introduction of the practical part of this thesis, reads are acquainted with results of the survey done specifically for this thesis. Then follows a thorough and detailed analysis of supplementary pension savings, which can at least partially secure funds for retirement age, as well as real estate investments. The conclusion of this thesis represents the possibilities as to how senior citizens would be able to preserve their dignified quality of life.
Description
Subject(s)
Důchod, pojištění, zabezpečení, stáří, prostředky, finance, investice, doplňkové penzijní spoření, Pension, insurance, security, retirement, resources, finances, investments, supplementary pension savings
Citation
ISSN
ISBN