Vývoj mažoretkového sportu

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na téma mažoretkového sportu. Cílem práce je analyzovat pravidla České federace mažoretkového sportu, uvést změny pro rok 2023 a upozornit na odlišnosti od pravidel jiných mažoretkových asociací. Dílčím cílem je zjistit historii a charakterizovat specifikace organizace mažoretkového sportu. Metodou k realizaci je rešerše, analýza, dedukce a komparace. Teoretická část poskytuje ucelený přehled o historii mažoretkového sportu ve světě i ČR, dále se zaměřuje na organizaci mažoretkového sportu, disciplíny, etický kodex, asociace a specifikaci práce s dětmi od předškolního věku po adolescenci. Praktická část analyzuje a porovnává pravidla mažoretkových soutěží z českých mažoretkových asociací.
The bachelor thesis focuses on the topic of majorette sport. The aim of the thesis is to analyze the rules of the Czech Federation of majorette sport, to indicate the changes for the year 2023 and to point out the differences from the rules of other majorette associations. The sub-objective is to find out the history and characterize the specifications of the organization of the majorette sport. The method to be implemented is research, analysis, deduction and comparison. The theoretical part provides a comprehensive overview of the history of majorette sport in the world and the Czech Republic, then focuses on the organization of majorette sport, disciplines, code of ethics, associations and specifications of work with children from preschool age to adolescence. The practical part analyses and compares the rules of majorette competitions from Czech majorette associations.
Description
Subject(s)
Baton twirling, Etický kodex, Kritéria hodnocení, Mažoretka, Mažoretkový sport, Pravidla sportu.
Citation
ISSN
ISBN