Průzkum mediálního prostředí v SRN, ve srovnání s mediálním prostředím v České republice, příklad tisku

Title Alternative:Survey of Mass Media in Germany, in Comparison with Mass Media in the Czech Republic, Example of Press.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá průzkumem mediálního prostředí v SRN, ve srovnání s mediálním prostředím v České republice. Konkrétně bude práce věnována oblasti tisku. V úvodu práce jsou stanoveny tři základní teze, které bych prostřednictvím této práce ráda potvrdila, či naopak vyvrátila. V části teoretické jsou vysvětleny základní pojmy, které s tématem souvisí. Stěžejním bodem teoretické části je pak porovnání prostředí tisku v České republice s prostředím tisku v SRN. Část praktickou tvoří dotazníkové šetření a interview, která by měla mimo jiné napomoci k objasnění úvodních tezí. Cílem této práce je předložit čtenáři ucelený přehled základních rysů tiskového prostředí v České republice a v SRN, vytvořit představu o současném stavu a možném budoucím vývoji tisku. Metody: Rešerše, dotazníkové šetření, interview.
Description
62 s. :tab. +CD ROM
Subject(s)
media, journalism, média, žurnalistika
Citation
ISSN
ISBN