Možnosti rozvoje aktivit organizace Ratab během školního roku

Abstract
Tato práce navrhuje plán rozvoje volnočasových aktivit organizace Ratab v průběhu školního roku mimo letní prázdniny. Organizace Ratab je liberecký spolek, který nabízí volnočasové aktivity a letní tábory pro studenty středních škol. Data pro návrh plánu rozvoje byla sbírána prostřednictvím dvou anketních šetření. Prvního anketního šetření se zúčastnili studenti středních škol v Liberci. Druhé anketní šetření proběhlo mezi instruktory spolku Ratab. Na základě těchto šetření byl vypracován plán rozvoje volnočasových aktivit organizace Ratab. Shrnuje aktuální situaci studentů, instruktorů a samotné organizace. Plán rozvoje je rozdělen na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle spolku. Cíle jsou logicky členěny na jednotlivé body jako letní tábory, vedení spolku, akce během roku, harmonizační dny, motivace instruktorů, přísun nových členů, propagace a finance.
This thesis proposes a plan to improve Ratab activities during a school year. Ratab is an organization in Liberec that offers leisure activities and summer camps for high school students. Data for the plan to improve was collected through two surveys. The first survey was conducted on students from high schools in Liberec. The second survey was conducted on instructors of the Ratab organization. The result of thesis proposes a plan to improve Ratab activities. It summarises the situation of students, instructors, and the organisation. The plan is divided into short-term, medium-term, and long-term goals. It is divided into points such as summer camps, leadership of the association, events during the year, harmonisation days, motivation of instructors, recruitment of new members, promotion and finances.
Description
Subject(s)
volnočasová organizace, Ratab, zážitková pedagogika, rozvoj spolku, dobrovolnictví
Citation
ISSN
ISBN