Šikana a problematika chování

Title Alternative:Bullying and The Issue of Behaviour
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním tématem předkládané bakalářské práce je šikana a problematické chování se zaměřením na oblast základních škol praktických. Autorka vycházela z vlastního zaujetí touto problematikou a osobními pracovními zkušenostmi. V teoretické části práce byly popisovány odborné poznatky z oblasti šikany, poruch chování a speciálního školství, což jsou kapitoly, které problematiku šikany podrobně popisují a doplňují ji. Cílem bakalářské práce a empirického průzkumu bylo popsat šikanující chování žáků na základních školách praktických z praktického hlediska. Dotazníkovou metodou byl zjištěn závěr, který vyvracel základní hypotézu průzkumu: šikana se na popisovaném typu škol objevuje ve stejné míře jako na běžných základních školách. 
 Hlavní přínos bakalářské práce spočívá v podání souhrnných informací zejména pro pedagogy na základních školách praktických a předložení faktů týkajících se šikanování na jejich zařízení.
Description
70 s., 3 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
bullying, behavioral disorders, šikana, poruchy chování
Citation
ISSN
ISBN