U České besedy

Title Alternative:Rehabilitace městského bloku
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout princip nové zástavby, respektovat urbanistické vazby na okolí a měřítko . Součástí práce je návrh městského bloku, který by byl primárně určen k bydlení a v parteru službám. a jeho navázání na okolní zástavbu. Území je rozděleno na dvě části. Východní část je tvořena ze tří bloků s otevřeným dvorem s veřejně přístupným parkem. Tvoří hranici mezi Revoluční ulicí a uzavírá zbytek území. Západní část se skládá ze 4 bloků. Má uzavřený dvůr se zelení, který je přístupný obyvatelům bloků. Bloky mají smíšenou funkci. V parteru jsou umístěné služby a obchody. Severní a jižní bloky jsou rozdělné na administrativní a obytnou část. Zbylé bloky jsou obytné. Parkování je řešeno garážemi v suterénu pod celým územím.
The main objective of the bachelor thesis is to design pinciple of the new development, respect urbanistic ties to the surroundings and scale. Part of the thesis is to design an urban block with the main purpose of housing. Groung floor is used for services and upper floors are dedicated to housing and offices.
Description
Subject(s)
městský blok, urbanismus, bydlení, urban block, urbanism, housing
Citation
ISSN
ISBN