Komunitní plánování sociálních služeb pro seniory

Title Alternative:Community planning of Social Services for Elderly People
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the issue of social work with the elderly, their needs to use these services and the questions of creating a community plan of of social services development in specific conditions of Jablonec nad Nisou. The aim of the thesis was to point out the particularities of social work with seniors and its variety, to point out the fact that in this work it is very useful to plan as an approach to solve problems of the elderly. To introduce the community planning of social services and its advantages. To describe the process of creating such a plan for Jablonec nad Nisou as an example with the emphasis on activities of the comitee for seniors. The structure of the work is (besides the introduction) created by the theoretical resource part where approaches and specialities of providing social services to the elderly in some difficult life situations are described. The next part is the practical part where creating a community plan of social services development in Jablonec nad Nisou with the emphasis on the elderly is analyzed and described. Those two parts are the main focus of the thesis. The following parts are the conclusion and list of resource materials.
Bakalářská práce se zabývala problematikou sociální práce se starými lidmi, jejich potřebami při využívání sociálních služeb, a problematikou komunitního plánování rozvoje sociálních služeb, se specifickým zaměřením na cílovou skupinu seniorů, v konkrétních podmínkách města Jablonce nad Nisou. Jejím cílem bylo poukázat na specifika sociální práce se starými lidmi, na její mnohotvárnost. Poukázat na skutečnost, že v této práci se osvědčuje plánování, jako metoda přístupu k řešení problémů starých lidí při využívání sociálních služeb. Představit komunitní plánování sociálních služeb a jeho přednosti. Popsat tvorbu prvního takového plánu na příkladu města Jablonce nad Nisou, s důrazem na činnost pracovní skupiny pro seniory. Strukturu práce tvoří, vedle úvodu, část Teoretická východiska práce, kde jsou popsány přístupy a zvláštnosti poskytování sociálních služeb starým lidem v některých obtížných životních situacích. Dále pak část praktická, kde je rozebrána a popsána tvorba vlastního komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Jablonci nad Nisou, s důrazem na potřeby seniorů. V těchto dvou částech je těžiště bakalářské práce. Následuje závěr a seznam použitých zdrojů.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 73 s.
Subject(s)
social work, seniors, social services, submitter of social services, provider of social services, consumer of social services, community, community planing of social services, community plan of social services, sociální práce, senioři, sociální služby, zadavatel sociálních služeb, poskytovatel sociálních služeb, uživatel sociálních služeb, komunita, komunitní plánování sociálních služeb, komunitní plán sociálních služeb
Citation
ISSN
ISBN