Účinnost praní trik od firmy CityZen po opakovaném domácím praní

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na účinnost praní trik od firmy CityZen po opakovaném domácím praní. V první části této práce je seznámení s firmou CityZen a popsány výhody unikátních triček s úpravou CityZen. Dále je zde uveden výrobkový sortiment a materiálové složení trik. V druhé části je vytvořený experiment, který prověřuje pravdivost tvrzení firmy CityZen o odolnosti triček proti skvrnám. Tento experiment je rozdělen na dvě části. První prověřuje chování skvrn při potřísnění trika a po okamžitém odstranění. Druhá část je zaměřena na dlouhodobé působení skvrn a opakované praní. Cílem této práce bylo vyhotovení PR článku na základě tohoto experimentu.
This bachelor's thesis focuses on the effectiveness of repeatedly home washing T-shirts made by CityZen. Initially the thesis introduces CityZen as a company and describes the advantages of T-shirts which thanks to CityZen modification are unique. It further presents their product range and material composition of said T-shirts. In the latter part of the thesis, an experiment is generated to test the veracity of CityZen's claims about the resistance of T-shirts to stains. This experiment is divided into two parts; the first part examines the behaviour of stains and their immediate removal and the second part focuses on the long-term effect of stains and recurrent washing. The aim of this composition was to found a PR article based on this experiment.
Description
Subject(s)
Domácí praní, skvrny, CityZen, Home washing, stains, CityZen
Citation
ISSN
ISBN