Rozptyl, odraz a absorpce světla na skleněné tavené plastice

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce, kterou jsem nazvala Rozptyl, odraz a absorpce světla na skleněné tavené plastice zahrnuje dva samostatné skleněné objekty. Ty jsou inspirované optickými vlastnostmi skla a strukturou (s efektem nahodilosti nebo rastru), vzniklými erozí přírodních a syntetických materiálu. Modely pro sádrové formy na skleněné tavené plastiky vznikaly při postupném opracováváním polystyrenových desek.Výsledkem jsou vizuální masy skla s iluzorním prostorem.
My bachelor thesis that I named Dispersion, absorption and reflection of the light on the melted glass sculpture includes two separate glass objects. These are inspired by the optical properties of the glass and structure (with the randomness effect or the raster) originates from the erosion of the natural and synthetic materials. Models for the gypsum forms on the glass plastics were developed by the gradual processing of the polystyrene boards.The final result is the visual masses of the glass with illusory space.
Description
Subject(s)
Tavená skleněná plastika, Eroze, Odraz, Rastr, Struktura, Polystyren, Melted glass sculpture, Erosion, Reflection, Raster, Structure, Polystyrene
Citation
ISSN
ISBN